Bevruchting buiten het lichaam (IVF)

Soms is de kans op een spontane zwangerschap klein. Bijvoorbeeld wanneer een vrouw 38 jaar of ouder is, de eileiders zijn afgesloten, de zaadkwaliteit onvoldoende is, na intra-uteriene inseminatie geen zwangerschap optreedt of als er zich baarmoederslijm buiten de baarmoeder bevindt. Dan kan een kunstmatige bevruchting buiten het lichaam een uitkomst zijn.

Bij deze behandelingen stimuleren we de eierstokken zodat er een groter aantal eicellen gaat rijpen.
Want meer rijpe eicellen betekent mogelijk meer bevruchte eicellen (embryo’s) en meer embryo’s betekent de mogelijkheid om het beste embryo te selecteren. Dit vergroot de kans op een zwangerschap.

Als er voldoende rijpe eicellen zijn dan brengen we deze samen met de zaadcellen in een reageerbuis in het laboratorium (reageerbuisbevruchting). De zaadcellen vinden vervolgens zelf hun weg naar de kern van de eicel. De bevruchte eicel (het embryo) wordt daarna in de baarmoeder geplaatst.

De totale behandeling, ook wel In Vitro Fertilisatie (IVF) genoemd, neemt ongeveer vier weken in beslag. De kans op een kind is per IVF-cyclus ongeveer 30%. Na drie IVF-cycli heeft 60% van de paren één of meer levende kinderen. De kans van slagen hangt van veel verschillende factoren af en is per paar verschillend.

Hoe verloopt de behandeling?

Stap 1: hormonale stimulatie
Met een hormoonbehandeling stimuleren we de rijping van de eicellen. De kans op een succesvolle IVF-behandeling neemt hierdoor toe.

Stap 2: voorbereiding van de eicellen
Als de eicellen rijp zijn, halen we ze uit de eierstokken. Dit duurt doorgaans slechts een paar minuten en vindt plaats onder plaatselijke verdoving. De verwijderde eicellen brengen we daarna naar het laboratorium om ze voor te bereiden op een bevruchting.

Stap 3: selectie van de zaadcellen
De man geeft daarna zaad af. In ons laboratorium selecteren we de beweeglijkste zaadcellen.

Stap 4: bevruchting in het laboratorium
In het laboratorium brengen we de eicellen en zaadcellen samen in een reageerbuis. Hierna is het de bedoeling dat ze elkaar zelfstandig vinden. Na de bevruchting laten we de bevruchte eicel (embryo) een paar dagen doorgroeien in het laboratorium.

Stap 5: plaatsing van de bevruchte eicellen
De bevruchte eicel (embryo) plaatsen we in de baarmoeder. Het embryo nestelt zich dan zelf in het baarmoederslijmvlies. Als alles goed gaat groeit deze door. Enkele weken later bepalen we met behulp van een zwangerschapstest of bloedtest of de behandeling geslaagd is.

Voor meer informatie over de behandeling kunt u de patient Journey app downloaden. Vervolgens kiest u uw behandeling.

Doorloop de volgende stappen:

– Download via de appstore/Play store de Patient Journey app
– Selecteer: de Haga bladwijzer
– Selecteer bij behandeling: IVF of  IUI of OVI

MAAK KENNIS
MET ONZE
MENSEN

LEES MEER