G. van den Boer

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige

Godine van den Boer heeft 17 jaar in de Geestelijke gezondheidszorg gewerkt, waarvan de langste tijd als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige. Inmiddels werkt zij sinds 2001 in het Hagaziekenhuis, waar zij zich als verpleegkundige specialiseerde in de Verloskunde en Gynaecologie en werkzaam was op de verloskamers en kraamafdeling. Godine maakt al jaren deel uit van het fertiliteitsteam van het HagaZiekenhuis. Zij heeft in 2006 een spreekuur opgezet voor psychosociale begeleiding aan onder andere vrouwen en hun partners die door vruchtbaarheidsproblemen uit hun evenwicht zijn of dreigen te raken.

“Realistische hoop!” Met evenveel nadruk op realiteit en op hoop. Daarmee probeer ik mensen te helpen: om het te krijgen, te behouden of terug te vinden.

Het advies: “Laat het los”, vind ik kansloos, ik geef dat advies niet! Wel: leef door, zet je leven niet stil. Je wordt niet eerder zwanger in een stilstaand leven dan in een in leven in beweging.